Zapytanie ofertowe 1/ZAZ/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZAZ/2019

Dotyczące: sukcesywnej dostawy materiałów i produktów do produkcji makaronu świeżego i ravioli na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej „Wytwórnia” ul. Octowa 2a, 15 – 399 Białystok prowadzonego przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w ramach projektu pn.: „Aktywizacja od A do ZAZ” o nr RPPD.07.01.00-20-0065/16 realizowanego w okresie 01.03.2017-31.08.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. wg. wykazu oraz załącznika nr 1 do niniejszego zamówienia.

 

 

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej