Rozeznanie Rynku Coaching Społeczny

Rozeznanie rynku dotyczące przygotowania i przeprowadzenia coachingu społecznego w ramach projektu „Aktywizacja od A do ZAZ” o Nr RPPD.07.01.00-20-0065/15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji z dn. 26.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe do pobrania:

ZałącznikWielkość
PDF icon rozeznanie rynku_coaching spoleczny.pdf995.07 KB

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej