„Sami dla siebie”

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

„Sami dla siebie”

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 30 osób z niepełnosprawnością z Białegostoku i powiatu białostockiego do 31.12.2018 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

  • Diagnozy potencjału społeczno-zatrudnieniowego
  • Aktywizacji społecznej
  • Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.
  • Wprowadzenia uczestników/czek na otwarty rynek pracy- próbki pracy.
  • Wprowadzenia uczestników/czek na otwarty rynek pracy- staże zawodowe.
  • Wprowadzenia uczestników/czek na otwarty rynek pracy- zatrudnienie wspomagane.

 

Oczekiwane efekty:

  • produkty:

- liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie-30

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-30

  • rezultaty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 4

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu- 4

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu- 12

 

 

Wartość projektu: 524 842,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 446 115,37 zł

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin rekrutacji.pdf1.24 MB
PDF icon Dokumenty rekrutacyjne.pdf1.15 MB

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej