Kompetentny i kreatywny uczeń/uczennica SP w Jabłoni Kościelnej

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„Kompetentny i kreatywny uczeń/uczennica SP w Jabłoni Kościelnej” 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językiem angielskim oraz rozwoju społeczno-intelektualnego, poprawy mowy i kreatywności 85 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej do 30.06.2019 roku.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

  • Wyposażenia pracowni
  • Zajęć z języka angielskiego w gimnazjum i SP
  • Zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu w SP
  • Zajęć rozwijających kompetencje przyrodnicze w SP
  • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w SP
  • Zajęć specjalistycznych
  • Warsztatów rozwijających kreatywność.

 

Oczekiwane efekty:

  • Produkty:

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 85 (40-K, 45-M)

- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-2

  • Rezultaty:

- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-77 (36-K, 41-M)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

 

Wartość projektu: 135 990,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 115 591,50 zł

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej