Aktywizacja od A do ZAZ"

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu  „Aktywizacja od A do ZAZ”

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 osób z niepełnosprawnością z Białegostoku i powiatu białostockiego do 31.05.2019 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

  • Diagnozy potencjału społeczno-zatrudnieniowego
  • Reintegracji społecznej
  • Reintegracji zawodowej- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
  • Reintegracji zawodowej- wprowadzenie uczestników/czek na otwarty rynek pracy.
  • Reintegracji zawodowej- utworzenie ZAZ.

 

Oczekiwane efekty:

  • produkty:

- liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie-50

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-70

  • rezultaty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 18

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu- 6

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu- 20

 

 

Wartość projektu: 2 760 793,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 346 674,47 zł

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Dokumenty rekrutacyjne_ZAZ.pdf1.17 MB
PDF icon Regulamin rekrutacji_ZAZ.pdf1.32 MB

TAK WIELE MOŻLIWOŚCI

 

Tworzymy zespół ludzi posiadających pasje. Łączy nas sprostanie wyzwaniom.

W ludziach widzimy potencjał, pomagamy uaktywnić drzemiącą energię. Mierzymy wysoko inspirujemy, pobudzamy do działania. Tworzymy miejsce, w którym każdy aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie.

 

Dowiedz się więcej